Dysze

Dysze występuj w kilku wersjach, dedykowane miejscu zraszania (stały kąt),uniwersalne (regulowany kąt zraszania),dysze MP (obracająca się.)

Dysze statyczne

W każdym zraszaczu statycznym możesz zamontować dysze Hunter umożliwiające optymalne ustawienia pracy. Bez jakichkolwiek narzędzi, ręcznie, możesz dokonać zmiany ustawień w zakresie 0° do 360°. Zasięg każdej dyszy może zostać zredukowany do 25%. W ten sposób możesz ustawić zraszacze, aby nawadniały teren o zróżnicowanym kształcie.

 

Większość dysz zaprojektowano, tak aby dawały optymalne strumienie wody w typowych przedziałach 90°, 180° i 360°. Dzisiaj jednak, coraz więcej terenów wymaga stosowania dysz, które można ustawić na zraszanie w innym, niż typowym zakresie kąta. Trawniki, grządki i inne tereny tworzone są z figur nieregularnych geometrycznych i wymagają efektywnego nawadniania. Dysze Hunter można ustawiać w zakresie 0°-360° i wyregulować na odpowiednie odległości.

 

W  naszej ofercie mamy 5 typów dysz, dostosowane do potrzeb klientów:

 • 8-A – zasięg 2,1m
 • 10-A – zasięg 3,0m
 • 12-A – zasięg 3,7m
 • 15-A – zasięg 4,6m
 • 17-A – zasięg 5,2m

 

Funkcje

 • Ostre, dobrze zarysowane krawędzie
 • Równomierny opad od 1,2 m do 5,2 m
 • Ergonomia górnej części ułatwia regulację
 • Duże krople wody, które wytrzymują lekki wiatr
 • Równomierne rozprowadzenie wody
 • Nowe dysze z regulacją 1,2 m i 1,8 m zapewniają większą elastyczność
 • Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację w terenie
 • Okres gwarancji: 2 lata

 

Parametry robocze

 • Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bar

 

Źródło: https://www.hunterpolska.pl/

Dysze MP

Zestaw dysz MP Rotator sprawdza się podczas nawadniania małych oraz średnich powierzchni. Dodatkowe dysze pasmowe pozwalają w prosty sposób nawodnić nietypowe (wąskie i długie) obszary.

 

Rotory MP umożliwiają zwiększenie oszczędności – wydajność o 30% wyższa w porównaniu do ZRASZACZY

 

Funkcje:

 • Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu łuku lub promienia
 • Promień można zmniejszyć maks. do 25% we wszystkich modelach
 • Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację
 • Funkcja podwójnego wyskoku zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do dyszy
 • Wymienna przegroda filtra zapobiega zatykaniu dysz przez duże przedmioty
 • Niski opad
 • Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa
 • Regulacja zakresu i promienia zapewnia precyzyjne i terminowe ustawienia

 

Funkcje zaawansowane:

 • Mechanizm zapadkowy zapobiega uszkodzeniu podczas próby nadmiernego zmniejszenia promienia
 • Modele można regulować tylko wtedy, gdy płynie woda

 

Parametry pracy:
Zalecane ciśnienie robocze: 2,8 bar; 280 kPa. Modele można regulować tylko wtedy, gdy płynie woda

 

Opcje:
W połaczeniu z modelem Pro-Spray PRS40 można osiągnąć regulację ciśnienia na głowicy rzędu 2,8 bar; 280 kPa. Poprzez dodanie „HT” można określić dysze z gwintem zewnętrznym.

 

Źródło: http://www.soldrip.pl/

—————————————————————————————————————-

 

MP Rotator zużywa mniej wody, a jednocześnie – dzięki strumieniowi odpornemu na podmuchy wiatru – zapewnia bardziej równomierne nawodnienie powierzchni niż tradycyjna dysza. Pracy MP Rotator nie towarzyszy powstawanie mgły powstającej przy dużemu ciśnieniu, natomiast wielokrotny strumień daje większe pokrycie i mniejsze dawki niż pojedynczy strumień ze zraszacza turbinkowego. Ponadto jest bardziej niezawodny przy niższych kosztach instalacji i użytkowania niż zraszacz turbinkowy. MP Rotator, jako pojedyncza dysza, umożliwia regulację kąta i promienia zraszania. Wewnętrzny filtr siatkowy zapewnia dodatkową ochronę przez zapychaniem się dyszy. Dodatkową zaletą jest możliwość instalowania wszystkich modeli (MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 oraz MPCorner) w jednej strefie, co daje dużą elastyczność w projektowaniu systemu nawadniania.

 

Modele MP1000

 • 90 – 210 kasztanowy
 • 210 – 270 błękitny
 • 360 (nieregulowany) oliwkowy

 

Narzędzie do optymalizacji dawek wody

 • Opatentowana technologia pozwala na równomierne pokrycie wodą powierzchni nawadnianej przy dozowaniu niewielkich dawek wody
 • Dozowanie niewielkich dawek wody redukuje problemy związane z jej przepływem przy nachyleniach terenu
 • Niższe ciśnienie pozwala stosować większe odległości ciągów ze zraszaczami niż w przypadku tradycyjnych dysz

 

Dowiedziona jakość i niezawodność

 • Opatentowana technologia RotatorR i dowiedziona jakość – od 1987
 • Jedyna ruchoma część
 • Funkcja “double-pop” umożliwia samo-płukanie się dyszy podczas rozpoczynania i kończenia pracy

 

Funkcje

 • Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu łuku lub promienia
 • Promień można zmniejszyć maksymalnie do 25% we wszystkich modelach
 • Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację
 • Funkcja podwójnego wyskoku zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do dyszy
 • Wymienna przegroda filtra zapobiega zatykaniu dysz przez duże przedmioty
 • Niski opad
 • Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa
 • Regulacja zakresu i promienia zapewnia precyzyjne ustawienia
 • Mechanizm zapadkowy zapobiega uszkodzeniu podczas próby nadmiernego zmniejszenia strumienia
 • Dysze można regulować tylko wtedy, gdy płynie woda
 • Okres gwarancji: 2 lata

 

Parametry robocze

 • Zlecane ciśnienie: 2,75 bara (40 PSI)
 • Modele można regulować w trakcie zasilania wodą

 

MP1000, MP2000, MP3000 i MP Corner mogą być instalowane w jednej strefie.

 

Źródło: https://www.hunterpolska.pl/