Kapilary

Podstawowym elementem systemu są grubościenne polietylenowe kapilary.
Kapilary o dużej stałości przekroju wewnętrznego (0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm) dzięki czemu uzyskuje się mały i równomierny wydatek wody.

Kapilary o dużej stałości przekroju wewnętrznego (0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm) dzięki czemu uzyskuje się mały i równomierny wydatek wody.
Jeden koniec kapilary wciśnięty jest w przewód polietylenowy, drugi natomiast włożony jest w uchwyt, który wbija się w glebę w pobliżu roślin.

 

Kapilary mają długość 0,80 cm, co pozwala na stosowanie nawodnień przy różnych szerokościach międzyrzędzi oraz różnych metodach uprawy. Uchwyt do podtrzymywania kapilar wykonany jest z poli-propylenu. Dolna część uchwytu wbijana w ziemię jest zaostrzona. W górnej części natomiast jest wykonany otwór, w który wkłada się kapilarę. Przewody rozprowadzające, w które wciśnięte są kapilary wykonane są z czarnego polietylenu. Długość przewodów dostosowana jest do długości rzędów roślin, zgodnie do sposobu nasadzeń w szklarni bądź tunelu foliowym. Przewody doprowadzające są również wykonane z czarnego polietylenu. Przewody rozprowadzające łączone są z przewodami doprowadzającymi za pomocą wężyków redukcyjnych bądź złączek.
Wężyki o średnicy wewnętrznej 3 mm stosowane są w celu zredukowania ciśnienia panującego w sieci wodociągowej. W przypadku korzystania ze zbiorników grawitacyjnych, ciśnienie w sieci jest znacznie niższe i nie stosuje się wężyków redukcyjnych.

EFEKTY:

Przeprowadzone badania wykazały, że nawadnianie kroplowe zwiększyło plon pomidorów o 10-15%, oraz średnią masę o 5-10% w porównaniu do ręcznego podlewania.